Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Břeclav
Veslařská 2126/1, 690 02 Břeclav

IČO: 63434652

Výbor:

Ing. Miroslav Salajka starosta 721 384 539 mireksalajka@seznam.cz
Eva Laštůvková místostarostka 725 611 139 lastuvkova.eva@seznam.cz
Dagmar Gajdová jednatelka 721 461 938 dadinag@seznam.cz
Ludmila Kratochvílová hospodářka 608 079 758 lf.kratochvilovi@seznam.cz
Tomáš Sadílek náčelník 725 027 023 sadilektomas@seznam.cz
Marta Berková náčelnice 776 620 239 marberk@seznam.cz
Drahoslav Vrzal ved.odb.sportu 603 781 950 vrzal.drahoslav@seznam.cz
Jitka Janková matrikářka 608 639 474 janek.lub@seznam.cz
Helena Heráková vzdělavatelka 776 335 423 OTAHERAK@centrum.cz

Kontrolní komise:

Danuše Miklášová předsedkyně 602 572 130 danuse.miklasova@seznam.cz
Ludmila Bednářová členka 737 522 338 bednarova.ludmila@seznam.cz
Vladimír Tytykalo člen 739 328 678 ladot@seznam.cz

Cvičitelé:

Eliška Kováříková jóga 607 565 657 kovaelis@gmail.com
Eva Laštůvková jóga 725 611 139 lastuvkova.eva@seznam.cz
Marta Berková zdravotní cvičení 776 620 239 marberk@seznam.cz
Ing. Miroslav Salajka všestrannost 721 384 539 mireksalajka@seznam.cz
Drahoslav Vrzal florbal 603 781 950 vrzal.drahoslav@seznam.cz