O nás

Tělocvičná jednota Sokol Břeclav má dlouholetou tradici. O její založení se zasloužil JUDr. Karel Čermák, který získal 19. listopadu 1894 povolení Císařským-královským místodržitelstvím v Brně k ustavení tělocvičné jednoty. Ustavující valná hromada se konala 27. ledna 1895 a zahájila činnost tělocvičné jednoty.

V současnosti má jednota odbor všestrannosti, odbor sportu a odbor vzdělavatelský.

Odbor všestrannosti má oddíl předškolních dětí a žáků, oddíl mužů, oddíl žen a oddíl jógy. Odbor sportu má oddíl florbalu žáků a oddíl florbalu mužů. Odbor vzdělavatelský přesahuje svou činností všechny oddíly a přispívající členy. K propagaci naší činnosti a informovanosti členů využívá vývěsnou skříňku na ulici Jana Palacha.

Oddíl sportovní všestrannosti předškolních dětí a žáků cvičí dvakrát týdně. Náplní hodin jsou rozcvičky, závody družstev, základy sportovní gymnastiky, míčových her a atletiky. Členové se účastní župních závodů ve šplhu, plavání, atletice a gymnastice. Ve sletových letech nacvičují hromadné skladby, se kterými vystupují na veřejnosti.

Oddíl mužů a seniorů cvičí jednou týdně a zaměřuje se na udržení dobré tělesné kondice. Náplní hodin jsou rozcvičky, nohejbal, basketbal a volejbal. Ve sletovém roce nacvičují hromadnou skladbu.

Oddíl žen a seniorek cvičí jednou týdně a zaměřuje se na zdravotní cvičení. Rovněž ženy se účastní nácviku hromadných skladeb.

Oddíl jógy cvičí dvakrát týdně a jeho náplní je cvičení vedoucí k udržení fyzické a duševní rovnováhy.

Oddíl florbalu žáků a žákyň má tréninky dvakrát týdně, které jsou zaměřeny na rychlost, vytrvalost a herní dovednosti. Družstva se účastní turnajů a pravidelných zápasů v rámci Českého florbalu.

Oddíl florbalu mužů trénuje rovněž dvakrát týdně a hraje jihomoravský přebor v rámci Českého florbalu.

Členem naší jednoty může být každý, kdo má zájem o shora uvedené sportování při dodržování stanov České obce sokolské.